Факультет коммерции и туристической индустрии

Кафедра эканомікі гандлю і паслуг як самастойнае навукова-педагагічнае падраздзяленне функцыянуе з 16 чэрвеня 1933 года з моманту стварэння Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (да студзеня 1992 г. Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя В. У. Куйбышава). У 1933 годзе гэта была «кафедра эканомікі і планавання савецкага гандлю», з 1934 года – «кафедра савецкага і кааператыўнага гандлю» (загадчык – дацэнт Ф.П. Садоўскі). З 1959 года – «кафедра эканомікі і арганізацыі гандлю» (загадчык – д. э. н., прафесар Арцем’еў А.С.), з 1978 года – гэта «кафедра эканомікі гандлю» (загадчык – Сакалова М.П., Валевіч Р.П., Шэлег М.С., Мікуліч І.М.), а з 1 ліпеня 2016 г. – «кафедра эканомікі гандлю і паслуг».

 streamline  

Адрас: вул.Свярдлова 7, корпус 5, к. 207

 

 phone

Тел./факс : +375 17 209-79-80 – І.М. Мікуліч, заг. кафедры

 email

E-mail: ketor@bseu.by

 

Інфармацыя пра выкладнікаў тут.

Замацаванне дысцыплін кафедры за выкладнікамі в 2018-19 уч.году.

Графік дзяжурстваў выкладнікаў кафедры ў 1 семестры 2018-19 уч.гады

Графік правядзення адкрытых заняткаў у 1 семестры 2018-19 уч.гады

Спіс куратараў кафедры на 2018-19 уч. год

[/dropshadowbox]

 

Падрыхтоўка адмыслоўцаў для гандлю вялася практычна з моманту ўтварэння Беларускага дзяржаўнага інстытута народнай гаспадаркі імя Куйбышава, а найболей актыўна – пасля Вялікай Айчыннай вайны. Першы, хто кіраваў кафедрай, была кандыдат эканамічных навук, дацэнт, выпускніца Расійскай эканамічнай акадэміі Маргарыта Піліпаўна Сакалова. З 1986 г. кафедрай загадвала Роза Пятроўна Валевіч, з 2008 г. кафедру эканомікі гандлю ўзначальваў Мікалай Сідаравіч Шэлег. З 2014 года кіраўніком кафедры з’яўляецца Мікуліч Інэса Мечыславаўна.

MIK

Загадчык кафедры Мікуліч Інэса Мечыславаўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт. Нарадзілася 21 снежня 1968 года, гп Смілавічы, Чэрвенскага раёна, Мінскай вобласці. Скончыла аспірантуру ў 1993 годзе, дактарантуру ў 2004 годзе. Абараніла дысертацыю ў сакавіку 1994 г. па тэме: «Эканамічная эфектыўнасць прыватызацыі гандлю» 1994 – кандыдат навук; 2010 – дацэнт.

Выконвала навуковую працу ў складзе ВТК па тэме «Распрацоўка канцэптуальных падыходаў і метадалогіі ацэнак стратэгічнага развіцця спажывецкага рынку Беларусі ва ўмовах інтэграцыі» (заданне № 15 па тэме ТНТ «Эканоміка і грамадства»), выкананай у межах тэмы ДПНД: «Фармаванне стратэгіі падвышэння канкурэнтаздольнасці беларускай эканомікі ва ўмовах устойлівага інавацыйнага развіцця (Канкурэнтаздольнасць эканомікі)» у 2011-2015 гг., часткі даследавання: «Гуманітарныя навукі як чыннік развіцця беларускага грамадства і дзяржаўнай ідэалогіі» (Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава)». У 2012-2013 навучальным годзе брала ўдзел у працы над тэмай: «Распрацоўка канцэптуальных падыходаў і метадалогіі ацэнак стратэгічнага развіцця спажывецкага рынку Беларусі ва ўмовах інтэграцыі», выкананай у рамках тэмы ДПНД: «Фарміраванне стратэгіі падвышэння канкурэнтаздольнасці беларускай эканомікі ва ўмовах устойлівага інавацыйнага развіцця (Канкурэнтаздольнасць эканомікі)» у 2011-2015 гг., часткі даследавання: «Гуманітарныя навукі як чыннік развіцця беларускага грамадства і дзяржаўнай ідэалогіі» (Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава)». Адказвала за падрыхтоўку справаздачы па першым этапе даследавання: «Распрацоўка канцэптуальных падыходаў да даследавання спажывецкага рынку (ва ўмовах фарміравання адзінай эканамічнай прасторы). У 2010-2013 навучальным годзе брала ўдзел у выкананні дзяржаўнай дамоўнай тэмы «Устойлівае развіццё спажывецкага рынку Рэспублікі Беларусь», па частках «Развіццё інавацыйных патрэб гандлёвых арганізацый і спажыўцоў», «Абгрунтаваць механізм пераходу гандлю на інавацыйны тып гаспадарання, які забяспечвае развіццё спажывецкага рынку Рэспублікі Беларусь» падчастка 2. «Вызначэнне канкурэнтных пераваг, стратэгічных, практычных мэтаў выкарыстання механізма прыстасавання пры пераходзе гандлю на інавацыйны тып гаспадарання». Увесь час кіруе падрыхтоўкай магістрантаў, якія навучаюцца ў навуковай і практыка-арыентаванай магістратурах. Ажыццяўляе кіраўніцтва студэнцкімі навукова-даследчымі атрадамі, навуковымі працамі студэнтаў. Старшыня навучальна-метадычнага Савета па спецыяльнасці “Камерцыйная дзейнасць”. Вядзе спецсемінар на кафедры па тэме: «Інавацыйны складнік развіцця гандлю Рэспублікі Беларусь».
Апублікавана 27 навуковых публікацый.

Кафедра эканомікі гандлю і паслуг увесь час развіваецца. У наш час на кафедры працуюць 20 выкладчыкаў: 1 доктар эканамічных навук, прафесар; 1 кандыдат эканамічных навук, прафесар; 13 кандыдатаў эканамічных навук; 5 асістэнтаў. Да 1990-х гг. падрыхтоўка кандыдатаў навук па эканоміцы гандлю вялася, галоўным чынам, у вну Расіі, Украіны. У апошнія гады кафедра папаўняецца пераважна выпускнікамі ўласнай аспірантуры.

Кафедра эканомікі гандлю і паслуг выпускае адмыслоўцаў з вышэйшай адукацыяй па дзвюх спецыялізацыях: 1-25 01 10 18 “Камерцыйная дзейнасць на прадпрыемстве грамадскага харчавання”, 1-25 01 10 02 “Камерцыйная дзейнасць на рынку тавараў народнага спажывання” (на базе агульнай сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай) спецыяльнасці “Камерцыйная дзейнасць” і забяспечвае метадычнае кіраўніцтва па паказанай спецыяльнасці ў межах навучальна-метадычнага аб’яднання Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Атрыманне адукацыі па спецыяльнасці «Камерцыйная дзейнасць» дазваляе атрымаць шырокую адукацыю, што дазваляе працягнуць навучанне ў магістратуры па кожнай спецыяльнасці. На кафедры паспяхова працуе магістратура (навукова- і практыка-арыентаваная) і аспірантура. Кафедрай ажыццяўляецца навучанне магістрантаў:

Навукова-арыентаваная магістратура па спецыяльнасці 1-25 80 04 «Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай».

Практыка-арыентаваная магістратура:

1) спецыяльнасць 1-25 81 02 «Эканоміка» ў кірунку «Эканамічнае і антыманапольнае рэгуляванне».

2) спецыяльнасць 1-25 81 09 «Камерцыйная дзейнасць» у наступных кірунках:

«Гандлёвая справа»

«Эканоміка прадпрымальніцтва і інавацый»

«Рэстаранны бізнес у індустрыі гасціннасці»

«Біржавы гандаль»

«Эканоміка і кіраванне гандлёвым бізнесам».

3) спецыяльнасць 1-25 81 12 «Эканоміка і кіраванне на рынку нерухомасці» ў наступных кірунках:

«Ацэнка нерухомасці і бізнесу».

 

Падыхтоўка кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру вядзецца па спецыяльнасці 08.00.05 – “Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай” як для ўласных мэтаў, гэтак і для іншых вну Рэспублікі Беларусь, іншых кафедраў БДЭУ, установаў і арганізацый краіны.

З мэтай забеспячэння высокай якасці падрыхтоўкі адмыслоўцаў увесь час удасканальваецца навучальны працэс: распрацаваны адукацыйны стандарт спецыяльнасці, тыпавыя і навучальныя планы; абноўлены выкладаныя і распрацаваны па выніках навукова-даследчай працы выкладчыкаў кафедры новыя курсы, што адлюстроўваюць працэсы фарміравання рынкавай эканомікі, тэндэнцыі змены метадалогіі і методыкі гаспадарання, развіцця міжнароднага гандлю, сусветнай гаспадаркі; сабраны банк першай і статыстычнай інфармацыі пра дзейнасць галіны і асобных гандлёвых арганізацый. Выкладчыкі кафедры ўвесь час працуюць над фарміраваннем у студэнтаў устойлівых прафесійных ведаў дзеля таго, каб выпускнікі БДЭУ атрымлівалі дыплом вну, як высокакваліфікаваныя эканамісты, здольныя развязваць важныя дзяржаўныя і гаспадарчыя задачы і вырашаць праблемы развіцця спажывецкага рынку краіны, гандлёвага і рэстараннага бізнесу.

На кафедры да чытання лекцый і кіраўніцтва дыпломнымі працамі і іншай педагагічнай і навукова-даследчай працы шырока прыцягваюцца практыкі і працаўнікі навуковых установаў Беларусі і г. Мінска: адмыслоўцы і кіраўнікі Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь, Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі, Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь, Галоўнага кіраўніцтва спажывецкага рынку Мінгарвыканкама, навуковыя супрацоўнікі інстытута эканомікі НАН Беларусі, навукова-даследчага інстытута Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь, НДІ Белкаапсаюза, Беларускай Рэспубліканскай гандлёва-прамысловай палаты і інш.

У навучальным працэсе шырока выкарыстоўваюцца новыя адукацыйныя тэхналогіі, што забяспечваюць адзінства навучальнага і навуковага працэсаў, тэставанне, бізнес-гульні, кейс-метады, вырашэнне рэальных гаспадарчых сітуацый, рэйтынгавая ацэнка паспяховасці студэнтаў, мультымедыйныя прэзентацыі, раздаткавы матэрыял, напісанне даследчых рэфератаў, эсэ па найважнейшых тэмах, правядзенне студэнцкіх канферэнцый па завяршэнні вывучэння асобных дысцыплін, абарона курсавых прац у камісіях з выкарыстаннем сучасных інфармацыйных тэхналогій, перадабарона дыпломных прац. Практыку студэнты праходзяць на найбуйнейшых прадпрыемствах рэспублікі, што займаюць асноўнае месца ў сваёй сферы.

За гады функцыянавання кафедры склалася некалькі кірункаў навуковай працы – эканамічная ацэнка стану і прагназавання спажывецкага рынку і яго інфраструктуры ў сучасных умовах глабалізацыі і інтэграцыі, інавацыі ў гандлі і грамадскім харчаванні, распрацоўка метадалогіі гаспадарання ў гандлёвай галіне і пошук шляхоў падвышэння эфектыўнасці дзейнасці гандлёвых арганізацый, праблемы міжнароднага гандлю і эканамічнай інтэграцыі, праблемы гасцінічнага і рэстараннага бізнесу, эканомікі прадпрыемстваў прыдарожнага сэрвісу і хуткага абслугоўвання. Да кафедральных навуковых даследаванняў шырока прыцягваюцца студэнты, магістранты, аспіранты. Вынікі выкананых навуковых даследаванняў кафедры скарыстаныя пры падрыхтоўцы манаграфій, падручнікаў, навучальных дапаможнікаў, прачытаныя на многіх міжнародных навукова-практычных канферэнцыях, апублікаваныя ў іх матэрыялах, навуковых зборніках, часопісах. Вынікі даследаванняў сталі асноватворнымі для многіх навуковых і навучальна-метадычных публікацый.

Кафедрай падрыхтавана і апублікавана мноства навуковых выданняў, артыкулаў, дакладаў, сярод якіх за апошні час можна вылучыць:

 1. Бізнес-планаванне: навучанняў. дапаможнік з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь / А.В. Уладыка, Р.П. Валевіч. – Мінск: Вышэйшая школа, 2012. – 455 з.
 2. Канкурэнтаздольнасць арганізацыі: практыкум / С.О. Бялова, С.Н. Лапіна, І.А. Ляднёва, О.Бы. Пароля-Тесленок. – Мінск: БДЭЎ, 2018. – 199 з.
 3. Канцэпцыйныя падыходы да даследавання спажывецкага рынку (ва ўмовах фармавання АЭП): манаграфія / Н.С. Шэлег, І.М. Мікуліч [і інш.]. – М.: СІА, 2012. – 132 з.
 4. Лапіна, З.Н. Кіраванне дзейснасцю працы: тэорыя, метадалогія, практыка : моногр. / С.Н. Лапіна. Lambert Academic Publishing. – Germany. – 2017.
 5. Міжнародны гандаль: навучанняў. дапаможнік / Н.С. Шэлег [і інш.]; пад рэд. Шэлега Н.С., Еніна Ю.І. – Мінск: Вышэйшая школа, 2014. – 496 з.
 6. Скакун, І.У. Эканоміка гандлёвай арганізацыі: лабараторны практыкум / І.У. Скакун, С.І. Кабушкіна. – Мінск: БДЭЎ, 2016. – 167 з.
 7. Скакун, І.У. Эканоміка гандлёвай арганізацыі: лабараторны практыкум / І.У. Скакун, С.І. Кабушкіна. – 2-е выд. – Мінск: БДЭЎ, 2017. – 179 з.
 8. Стратэгія развіцця спажывецкага рынку з улікам глабалізацыі і інтэграцыі: манаграфія / Н.С. Шэлег, І.М. Мікуліч і інш., 2014. – М.: СІА. – 193 з.Шэлег, Н.З., Енін, Ю.І. Інфраструктура таварнага рынку: навучанняў. дапаможнік / Н.С. Шэлег, Ю.І. Енін. – Мінск, 2012. – 412 з.  
 9. Шэлег Н.С., Шэлег С.Н. Сучасныя тэндэнцыі развіцця вонкавага гандлю Беларусі : моногр. / пад. рэд. Н.С. Шэлега. – Мінск: СІА, 2017. – 136 з.Эканоміка гасцініц і рэстаранаў: практыкум / О.П. Яфімава-Стаднік [і інш.]; пад рэд. О.П. Яфімавай-Стаднік. – Мінск: БДЭЎ, 2013. – 206 з.
 10. Эканоміка арганізацый гандлю: навучанняў. дапаможнік / пад рэд. Р.П. Валевіч, Г.А. Давыдавай. – Мінск: БДЭЎ, 2010. – 671 з.
 11. Эканоміка гандлю : навучанняў. дапаможнік / Н.С. Шэлег [і др]; пад агульн. рэд. Н.С.Шэлега, Р.П. Валевіч. – Мінск: Вышэйшая школа, 2012. – 559 з.

Выпускнікі кафедры ў наш час займаюць асноўныя пасады ў розных міністэрствах і ўстановах, галоўных упраўленнях дзяржаўных прадпрыемстваў, асноўных гандлёвых арганізацыях традыцыйнай розніцы г. Мінска ААТ «ДУМ», ААТ «ЦУМ Мінск», ТАА Гандлёвы Дом «На Нямізе», у кіраўніцтве найбуйнейшых гандлёвых сетак, такіх як Еўраопт (ТАА «Еўрагандаль»), Рублёўскі (СТАА «Белінтэрпрадукт»), Карона (ТАА «Тытунь-Інвест») і інш. Шмат у чым ад іх рашэнняў залежыць сучаснасць і будучыня гандлёвага бізнесу ў Рэспубліцы Беларусь.