Кафедра камерцыйнай чыннасці і рынку нерухомасці

Кафедра камерцыйнай чыннасці і рынку нерухомасці з’яўляецца преемственницей кафедры арганізацыі гандлю, які як самастойнае навукова-педагагічнае падраздзяленне функцыянаваў з 1978 года ў выніку разбуйнення кафедры эканомікі і арганізацыі гандлю, створанага з першых дзён адукацыі Беларускага дзяржаўнага інстытута народнай гаспадаркі ім. В.В. Куйбышава.

Адкрыццё новых спецыяльнасцяў і спецыялізацый рыхтоўлі, распрацоўка новых навучальных дысцыплін абумовілі пераназванне кафедры арганізацыі гандлю ў 1992 г. у кафедру арганізацыі і кіравання прадпрыемствамі гандлю і паслуг, а ў 1997 г. – кафедру кіравання прадпрыемствамі гандлю і паслуг, у 2012 г. – кафедру камерцыйнай чыннасці на ўнутраным і вонкавым рынках. Сваю цяперашнюю назву кафедра атрымала ў 2018 г.

 streamline Адрес: ул.Свердлова 7,к. 305, корпус 5
 phone Тел./факс : +375 17 209-79-83 – Климченя Л.С., заведующий
 email E-mail: feut@bseu.by

Інфармацыя пра выкладнікаў здесь.

 

ГД

СПИ

Пытанні да экзамену па курсе “Камерцыйная чыннасць” можна спампаваць здесь.

Пытанні да экзамену па курсе “Арганізацыя і тэхналогія гандлю” можна спампаваць здесь.

Пытанні да экзамену па курсе “Кіраванне продажамі” можна спампаваць здесь.

 

_______________

Загаднікамі кафедры плённа працавалі да.э.н., праф., асноўны адмысловец рэспублікі ў сферы арганізацыі і тэхналогіі гандлю В.Н. Платонаў (1978-1991), д.э.н., праф. Н.І. Кабушкін (1991-1997), д.э.н., праф. Г.А. Каралёнак (1997-2003), да.э.н., дац. Г.Г. Гоцкий (2003-2014). Кафедра ганарыцца тым, што менавіта з гэтага калектыву выйшаў адзін з рэктараў БДЭЎ – прафесар Р.М. Карсеко. З 2014 г. кафедрай кіруе да.э.н., дац. Л.З. Климченя.

КЛИМ

Климченя Людміла Сяргееўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт. Скончыла Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (дыплом з адзнакай) па спецыяльнасці «Таваразнаўства нехарчовых тавараў», кваліфікацыя «Таваразнавец-камерсант». Навучалася ў аспірантуры БДЭЎ па кафедры маркетынгу (1995-1999 гг.). Абараніла дысертацыю на тэму «Фармаванне структуры і месцаванне раздробнай гандлёвай сетцы (на прыкладзе гандлёвай сеткі ў гарадах Рэспублікі Беларусь)» 19.01.2001 г. у Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. У перыяд з 04.10.1999 г. па 30.10.2001 г. навучалася ў УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт» па спецыяльнасці «Прафесійнае навучанне» з прысваеннем кваліфікацыі «Педагог».

Узнагароджана Ганаровай граматай Міністэрства гандлю Рэспублікі Беларусь 14.05.2008 г., Ганаровай граматай Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь 19.03.2018.

Стажаравалася ў народнай школе «Мариашпринг» г. Гётынген, Германія, 2007 г. па праграме «Адна адукацыя ў Беларусі: праблемы трансляцыі, арганізацыі і кіравання», Фолькуниверситете г. Упсала, Швецыя, 2010 г. па праграме «Досвед арганізацыі навучальных працэсаў у сістэме перарыхтоўлі па праграме «Міжнародны маркетынг і продажы», Інстытуце якасці найвысокай адукацыі НИТУ «МИСиС» г. Масква, 2012 г. па праграме «Тэорыя кантэкставага навучання як канцэпцыйны грунт мадэрнізацыі адукацыі».

 

Кафедра з’яўляецца профільнай і выпускае адмыслоўцаў па спецыяльнасцях 1 – 25 01 16 «Эканоміка і кіраванне на рынку нерухомасці» з прысваеннем кваліфікацыі «Эканаміст-менеджар», 1-25 01 10 «Камерцыйная чыннасць» спецыялізацыі «Камерцыйная чыннасць на вонкавым рынку» з прысваеннем кваліфікацыі «Эканаміст». Выкладнікаў кафедры актыўна бярэ ўдзел у рыхтоўлі эканамістаў па шэрагу іншых спецыялізацый спецыяльнасці 1-25 01 10 «Камерцыйная чыннасць», таваразнаўцаў-экспертаў па спецыяльнасці 1-25 01 09 «Таваразнаўства і экспертыза тавараў», таваразнаўцаў-эканамістаў па спецыяльнасці 1-25 01 14 «Таваразнаўства і гандлёвае прадпрыемніцтва».

 

Кафедра забяспечана высокакваліфікаванымі навукова-педагагічнымі кадрамі. У розныя гады на кафедры працавалі доктара эканамічных навук, прафесара А.С. Арцем’еў, І.Л. Акуліч, Н.І. Кабушкін, Г.А. Каралёнак, Р.М. Карсеко, В.Н. Платонаў. У наш час на кафедры працуюць 1 прафесар-кансультант, 1 прафесар, 7 дацэнтаў і 4 асістэнты.

Вялікая ўвага надаецца рыхтоўлі навуковых кадраў найвысокай кваліфікацыі праз аспірантуру і дактарантуру. За апошнія дзесяць гадоў на кафедры абаронены 9 дысертацый на спашуканне навуковай ступені кандыдата эканамічных навук. У наш час праходзяць навучанне 1 дактарант і 6 аспірантаў. Прафесар Каралёнак Г.А. узначальвае Навукова-педагагічную вучэльню эканомікі і кіравання ў гандлі.

 

Выкладнікі кафедры ўвесь час праводзяць розныя даследаванні, выконваюць навукова-даследчую працу. Так, у 2014-2015 гг. выконвалася тэма «Фармаванне і выкарыстанне інфармацыйнага асяроддзя і сродкаў нарошчвання айчыннага экспарту». Па пагадненні з Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь у 2014 г. навуковыя пошукі вяліся па праблеме «Распрацоўка класіфікацыі выглядаў і тыпаў раздробных гандлёвых аб’ектаў». У 2015 г. ішла «Распрацоўка праграмы развіцця персаналу ААТ «Харчтавары». З 2016 выконваецца навуковая тэма на заказ Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь «Распрацоўка навукова-метадычных і практычных рэкамендацый па пасоўванні беларускай прадукцыі на рынкі краін-удзельніц АЭП». Толькі за апошнія пяць гадоў супрацоўнікі апублікавалі каля 110 навуковых артыкулаў, шэраг манаграфій.

Дзеля ўцягнення студэнтаў у навуку на кафедры створана і функцыянуе СНІЎ «Камерсант» (кіраўнік – дацэнт Флерко З.Л.).

 

На 1-ступені найвысокай адукацыі за кафедрай замацаваны наступныя навучальныя дысцыпліны:

Уводзіны ў спецыяльнасць
Замежнагандлёвая чыннасць
Жылая і нежылая нерухомасць
Інфраструктура вонкавага гандлю
Камерцыйная чыннасць
Камерцыйная чыннасць на рынку нерухомасці
Асабістыя продажы
Менеджмент гандлю
Менеджмент грамадскага харчавання
Менеджмент арганізацый нерухомасці
Арганізацыя і тэхналогія гандлю
Арганізацыя і тэхналогія грамадскага харчавання
Арганізацыя прадпрыемніцкай чыннасці
Грунту бізнесу
Гандлёвая палітыка арганізацыі
Тэхналогія вытворчасці і абслугоўвання на прадпрыемствах сілкавання
Рыэлтарская чыннасць
Кіраванне экспартным патэнцыялам
Кіраванне продажамі
Кіраванне нерухомасцю і зямельнымі рэсурсамі
Кіраванне асартыментам харчовых тавараў
Электронная камерцыя
Эксплуатацыя і абслугоўванне аб’ектаў нерухомасці

 

На 2-й ступені найвысокай адукацыі (магістратура) вядзецца паглыбленая рыхтоўля па спецыяльнасцях «Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай», «Камерцыйная чыннасць», «Эканоміка і кіраванне на рынку нерухомасці». Кафедра з’яўляецца якая выпускае па шэрагу магістарскіх праграм: «Вонкавы гандаль», «Кіраванне гандлёвым бізнесам», «Эканоміка і кіраванне гандлёвым бізнесам», «Кіраванне нерухомасцю». Выпускнік атрымвае ступень магістра эканомікі.

У рамках магістарскай рыхтоўлі за кафедрай замацаваны навучальныя дысцыпліны:

 

Замежнагандлёвае праектаванне
Замежнагандлёвая лагістыка
Дзяржаўнае кіраванне на рынку нерухомкі
Дэвэлапмент нерухомкі
Інавацыйны менеджмент у гандлі
Метадалогія даследавання
Сучасныя гандлёвыя тэхналогіі
Кіраванне праектамі
Кіраванне арганізацыйнымі паводзінамі
Кіраванне закупаў
Кіраванне гандлёва-тэхналагічнымі працэсамі
Кіраванне персаналам
Кіраванне сацыяльна-эканамічнымі сістэмамі
Электронныя закупы

 

 

У навучальным працэсе шырока выкарыстоўваюцца новыя адукацыйныя тэхналогіі, што забяспечваюць адзінства навучальнага і навуковага працэсаў (тэставанне, дзелавыя гульні, кейс-метады, мультымедыйныя прэзентацыі, кіраваная самастойная праца студэнтаў). Кафедрай створаны філіял на базе ААТ «Беларуская ўніверсальная таварная біржа». Да навучальнага працэсу прыцягваюцца асноўныя адмыслоўцы Нацыянальнага цэнтра маркетынгу і кан’юнктуры цэн МЗС Рэспублікі Беларусь, Галоўнага кіравання спажывецкага рынку Мінгарвыканкама, Беларускай Рэспубліканскай гандлёва-прамысловай палаты, Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь, ТАА «Бізнес-школа «Тут і цяпер» і інш.

Кафедра супрацоўнічае з побач айчынных і замежных найвысокіх навучальных устаноў: Расійскім эканамічным універсітэтам ім. Пляханава, Познанскім эканамічным універсітэтам (Польшча), універсітэтам Сэрри (Англія), Туркменскім дзяржаўным інстытутам эканомікі і кіравання, Беларускім гандлёва-эканамічным універсітэтам спажывецкай кааперацыі і інш.

Кафедрай падрыхтаваны шэраг навучальных і навуковых публікацый:

 Каралёнак, Г.А. Замежнагандлёвыя адносіны Рэспублікі Беларусь: манаграфія / Г.А. Каралёнак, Т.А. Восіпавіч. – Мінск: РІВШ, 2015. – 346 з.
Каралёнак, Г.А. Менеджмент у гандлі: падручнік / Г.А. Каралёнак, Г.Г. Гоцкий. – Мінск: БДЭЎ, 2012. – 335 з.
Арганізацыя прадпрыемніцкай чыннасці: навучальны дапаможнік / пад рэд. Л.З. Климчени. – Мінск: Амалфея, 2017. – 188 з.
Платонаў, У.Н. Арганізацыя і тэхналогія гандлю: падручнік для найвысокіх навучанняў. устаноў / В.Н. Платонаў, Л.З.Климченя. – Мінск: БДЭЎ, 2017. – 426 з.
Уриш, І.У. Арганізацыя і тэхналогія грамадскага харчавання / Уриш І.У., Стасюкевіч С.В. – Мінск: БДЭЎ, 2016. – 410 з.
Флерко З.Л.  Камерцыйная чыннасць: практыкум / З.Л. Флерко. – Мінск: Мисанта, 2013. –  117 з.
Раміна А.Г. Камерцыйная чыннасць: навучанняў. дапаможнік / А.Г. Раміна. – Мінск: БДЭЎ, 2009. – 316 з.
Яроменка, М.М. Арганізацыя грамадскага харчавання: навучанняў. дапаможнік / М.М. Яроменка, І.У. Уриш, С.В. Стасюкевіч, І.У. Уриш. – Мінск: БДЭЎ, 2008. – 173 з.
Климченя Л.З. Арганізацыя і тэхналогія гандлю: практыкум / Л.З. Климченя, О.А. Баброўская, У.У. Лагойко. – Мінск: БДЭЎ, 2008. – 235 з.
Климченя Л.З. Электронная камерцыя: навучанняў. дапаможнік / Л.З. Климченя. – Мінск: Вышэйшая школа, 2004. – 191 з.
Уриш І.У. Тэарэтыка-метадалагічныя аспекты развіцця экспартнага патэнцыялу Рэспублікі Беларусь (на прыкладзе льнянога комплексу Рэспублікі Беларусь: манаграфія / І.У. Уриш. – Мінск: Сучасныя Веды, 2007. – 196 з.
Уриш І.У. Арганізацыя замежнагандлёвай чыннасці: практыкум / І.У. Уриш, С.В. Стасюкевіч, М.М. Яроменка. – Мінск: БДЭЎ, 2008. – 235 з.